Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm är ett samarbete mellan de sex kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge där fokus ligger på tillväxt och att fler invånare ska ha arbete.

För att lyckas med detta arbetar vi med fyra strategiska områden som bidrar till att öka nordöstra Skånes attraktionskraft, innovationsförmåga och utbildningsnivå. Dessa områden är Näringsliv, Arbetsmarknad och kompetensutveckling, Samhällsplanering och infrastruktur samt Tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm. Även det gemensamma EU-kontoret och den verksamhet som sker vid Krinova Incubator & Science Park är viktiga redskap för att Skåne Nordost ska nå de uppsatta målen.

Arbetet inom Skåne Nordost kännetecknas av vilja, framtidstro och ett utpräglat tillsammansperspektiv. Genom dialog och samverkan mellan kommunerna men lika mycket med näringsliv och andra utvecklingsaktörer gör vi gemensamt nordöstra Skåne till en ännu bättre plats för våra boende, företagare, studenter och besökare.

Här växer vi tillsammans!