Mötestider 2023

Styrelsemöte

Månad Styrelse (Fysiskt) Presidie (Digitalt)
Jan 31/1 24/1
Mars 23/3 14/3
April 17-18/4 12/4
Juni 15/6 9/6
Sept 14/9 7/9
Okt 24/10 19/10
Nov 28/11
Dec 5/12

Kommundirektörsmöte

Månad Kommundirektörer
Jan 19/1 Fysiskt
Feb 23/2 Digitalt
Mars 9/3 Fysiskt
April 13/4 Fysiskt
Maj 23/5 Digitalt
Juni 31/5 – 1/6 Fysiskt
Aug 24/8 Fysiskt
Sept 15/9 Digitalt
Okt 12/10 Fysiskt
Nov 30/11 Fysiskt
Dec 15/12 Digitalt