Nätverk Skåne Nordost

Skåne Nordost utgörs och drivs i samverkan med de tjänstepersoner som arbetar i medlemskommunerna. För att främja samverkansarbetet finns det ett antal nätverk som arbetar med specifika utvecklingsprocesser och projekt.

Fokus i nätverkens arbete är att skapa en attraktiv och uthållig delregion där kommunerna växlar upp sina kunskaper och personella resurser tillsammans. Nätverken driver samarbetsprojekt och gemensamma frågor som inte bara gynnar Skåne Nordost utan även den egna kommunen.

Nätverken består av kommunernas tjänstepersoner och leds av en utsedd nätverksledare som sammankallar och ansvarar för kontakten gentemot nätverket.

Ni hittar mer info om några av de strategiska nätverken i flikarna till vänster.

Ett urval av Skåne Nordost strategiska nätverk 

 • EU-kontakt
 • Strategisk Samhällsplanering
 • Infrastruktur
 • Näringsliv
 • Destinationsutveckling
 • Kommunikatörsgruppen
 • Styrgrupp för Arbetsmarknad & Kompetens
 • Rektorsgruppen/Lärcentra
 • Arbetsmarknadsgruppen
 • YH-operativ grupp
 • YH- Strategiskt styrgrupp
 • HR-chefer
 • Ekonomidirektörer
 • Med flera