Näringsliv

Tillsammans arbetar vi med att skapa goda förutsättningar för er som driver företag i nordöstra Skåne. Målet är att vårt område ska upplevas som en attraktiv plats för entreprenörer och företagare samt kännetecknas av ett högt företagsklimat.

Vårt fokus inom näringslivsutveckling ligger på att förstärka nordöstra Skånes förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv med många entreprenörer. Här ska det vara enkelt att verka och attityden till företagandet ska vara positivt. Med fokus på innovationskraft stärker vi tillväxten och ökar sysselsättningen.

Nätverksledare är Tina Gunnarsson Kristianstad.

Kommunrepresentanter i Nätverket

Linda Strand Hörby
Eva Berglund Kristianstad
Fredrik Persson Östra Göinge
Jimmy Ekborg Osby
Maria Block Bromölla
Pia Sandell Hässleholm
Tina Gunnarsson Kristianstad