Yrkeshögskolan nätverk

Yrkeshögskolan Skåne Nordost är en samverkan mellan kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge samt kommunerna Markaryd, Olofström och Älmhult. I samarbetet ingår även Högskolan Kristianstad och Önnestad Hushållningssällskapet.

Vårt samskapande arbete drivs med hjälp av en utvecklare och en samordnare. Dessa ansvarar för att ta fram ansökningar till utbildningar för yrkeshögskolan. Detta sker i samskapande med arbetsliv, organisationer, myndigheter och andra aktuella parter. De ansvarar även för marknadsföring, kvalitetsarbete och nätverk på många sätt. Som stöd i arbetet finns en operativ grupp och en strategisk grupp som diskuterar och fattar beslut inom det fantastiska området YH.

Representanter i nätverket för Yrkeshögskolan

YH-operativ grupp
Marie Olsson Osby
Annika Appelros Olofstrom
Annika Persson Kristianstad
Henric Fröjd Skåne Nordost
Madeleine Leth Skåne Nordost
Ola Berg Hässleholm
Klas Lundström Markaryd
Erling Emsfors Högskolan Kristianstad
Catharina Alwall Svennefelt Huskab
Johan Månsson Älmhult
YH-Strategiskt styrgrupp 
Per-Anders Green Bromölla
Martin Franklin Hässleholm
Erling Emsfors Högskolan Kristianstad
Mattias Olsson Kristianstad
Klas Lundstrom Markaryd
Patrik Håkansson Olofström
Emma Frostensson Osby
Hans Martinsson Huskab
Tina Clausen Strömberg Östra Göinge
Fredrik Persson Östra Göinge
Samuel Svensson Älmhult