Snapphaneleden

I förstudien Snapphaneleden undersöks möjligheten att öka attraktionskraften och stärka besöksnäringen i nordöstra Skåne genom att knyta ihop och utveckla leder. Leden kommer att binda samman kända noder med varandra och skapar mervärde för invånare, företagare och besökare.

Snapphaneleden ger nya möjligheter till destinationsutveckling längs med stråken och dess omland eftersom leden bildar en triangel mellan de internationellt kända besöksmålen Hovdala vandringscentrum, Wanås konst och Naturum Vattenriket. Leden kommer även att kopplas samman med andra besöksmål i nordöstra Skåne och i södra Sverige. Snapphaneleden kommer att knyta samman flera längs vägen intressanta besökspunkter, som till exempel Torsebro krutbruk, Ballingstorps gård, Kviinge backe, Gumlösa kyrka, Hovdala slott, Trädhuset, Tykarpsgrottan samt Bockeboda friluftsområde.

Tillgängligheten med kollektivtrafik finns genom tågstopp i Hässleholm, Vinslöv, Önnestad och Kristianstad samt expressbuss i Hanaskog och Knislinge. Möjlighet finns också till ”genvägar” och mindre delslingor som leder tillbaka till utgångsplatsen. Snapphaneleden kommer att gå genom mycket varierande naturmiljöer.

Samverkan med Högskolan Kristianstad och metoden Imagine

Inom förstudien sker en samverkan med Högskolan Kristianstad och deras metod Imagine. Studenter på Folkhälsovetenskaplig linje med inriktning beteendevetenskap bidrar i projektet för att få in mer kunskap om målgruppen unga och ovana vandrare.

Läs mer HÄR om du vill veta mer om denna del i projektet.

Finansiärer