Projektansökan SKNO

Medlemskommunerna i Skåne Nordost kan i samverkan ansöka om projektfinansiering via projektverksamhet SKNO. Ansökan sker via mallen, vid frågor eller funderingar kontakta utvecklingsledaren för Skåne Nordost.