Högskolan Kristianstad

Skåne Nordost har flera pågående samarbeten och projekt tillsammans med Högskolan Kristianstad som med sina 14 000 studenter och 500 anställda utgör en viktig resurs i nordöstra Skåne.

Av Högskolan Kristianstads strategi framgår att verksamheten ska bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling, speciellt i det regionala sammanhanget. Utbildning och forskning vid Högskolan Kristianstad ska vara känd för sin höga kvalitet och sitt stora bidrag till kompetensförsörjning och kompetensutveckling, det sistnämnda viktiga teman även för Skåne Nordost.

Högskolan erbjuder 50 program och 270 fristående kurser. Ekonomprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Magisterprogrammet i psykologi och Gastronomiprogrammet fått högsta möjliga betyg och rankas som bäst i landet i Universitetskanslersämbetets utvärderingar.

Högskolan Kristianstads forskning kännetecknas av att vara utmaningsdriven, praktiknära och integrerad med högskolans undervisningsområden. Den ska i hög utsträckning bedrivas i samverkan med det omgivande samhället och ha genomslag utanför akademin.

Skåne Nordost och Högskolan Kristianstad strävar efter goda samverkansprocesser och ett nära och ömsesidigt utbyte.

Läs mer HÄR om Högskolan Kristianstad