•  

EU-kontoret välkomnar samarbete med Älmhults kommun

Det är nu klart att Älmhults kommun ansluter sig EU-kontor Skåne Nordost. Även Perstorp som lämnar Skåne Nordost vid årsskiftet har valt att förlänga sitt samarbete med EU-kontoret.

Älmhults kommun har tecknat avtal med Skåne Nordost och kommer från och med 2013 att ingå i EU-kontoret. Samarbetet innebär större möjligheter att söka medel för och driva gemensamma EU-projekt.

Från och med årsskiftet lämnar Perstorps kommun Skåne Nordostsamarbetet för att istället tillhöra Familjen Helsingborg. De kommer dock fortsättningsvis att samarbeta i vissa frågor och tecknade bland annat också avtal för fortsatt samarbete med EU-kontoret.