•  

Ny inkubator tar vid efter Rampens final

Från och med januari 2013 blir det en kraftfull satsning på entreprenörskap i nordöstra Skåne. Den nya inkubatorn som samordnas med Krinova Science Park är den största satsningen inom Skåne Nordosts tillväxtarbete och är en vidareutveckling av Rampen ABs inkubatorverksamhet.

Rampen har behandlat totalt 158 rådgivningar, hjälpt till att söka 11 patent och grundat 24 företag som i sin tur har genererat 44 nya arbetstillfällen. Vid en avslutningslunch den 28 september visade Rampens entreprenörer upp sina företag och Krinovas VD Charlotte Lorentz-Hjorth presenterade hur verksamheten ska utvecklas vidare i nordöstra Skånes nya inkubator.

– Inkubatorn ska vara en motor som driver på nystarter utifrån samhällsutmaningar. Målet är att inkubatorn ska vara det verktyg som behövs för att starta 50 nya bolag med minst tre anställda under åren 2013-2016, sa Charlotte Lorentz-Hjorth.

Effektivt Innovationsstöd
Inkubatorn ska fånga upp utvecklingsprojekt och affärsidéer med tillväxtpotential från hela nordöstra Skåne, oberoende av bransch, och i både befintliga och nya företag. Inkubatorn kommer också att samarbeta med befintliga nätverk inom Skåne Nordost för att hitta nya samverkansformer och stötta utvecklingsprojekt. Kommunerna i nordöstra Skåne skjuter till totalt 1,5 miljoner kronor per år till inkubatorn vilket är den största satsningen i Skåne Nordosts tillväxtbudget.

– Näringslivet, kommunerna och politiken i Skåne Nordost är överens om att entreprenörskap är en av de viktigaste frågorna att prioritera för att stimulera tillväxten i nordöstra Skåne*. Rampen har under sin projekttid varit framgångsrika i att föra fram ett stort antal duktiga entreprenörer. Nu är det dags att växla upp det arbetet och satsa kraftfullt på en större inkubatorverksamhet, säger Pierre Månsson, styrelseordförande i Skåne Nordost.

Kristianstad och Hässleholm samarbetar för att leda och driva verksamheten från Krinova Science Park i Kristianstad och från Norra Station i Hässleholm.
 
Inkubatorn en utveckling av Rampen
Rampen startade som projekt 2009 och har hjälpt entreprenörer med skiftande förutsättningar att uppfylla sina affärsidéer. Många av dem visade upp sina företag på Krinova den 28 september.

* 44% av deltagarna under tillväxtkonferensen Fokus:tillväxt 2011 ansåg att entreprenörskap är den viktigaste drivkraften i Skåne Nordosts tillväxtarbete. www.skanenordost.se/fokustillvaxt

 Bild på utställning av Rampens projekt

Rampens entreprenörer visade upp sina företag under ett lunchmingel på Krinova den 28 september.

Bild på Mattias Wittgren som edmonstrerar hur man ska agera i väntan på en ambulans

Mattias Wittgren är sjuksköterska inom aktusjukvård och demonstrerade hur en medmänniska ska reagera i väntan på ambulans. Han har startat webbsidan akutinsats.se och utbildar bland annat föreningar och skolor.