Framtidens ledare

I Skåne Nordost bedrivs utbildningen som riktar sig till kommunanställda och syftar till att stärka och utveckla deras ledarskapskunskaper.

Framtidens ledare är en återkommande utbildning som kan sökas av Skåne Nordost-kommunernas medarbetare. Är du intresserad av att söka så ta kontakt med din kommunkontakt för att få veta mer. Kontaktuppgifter och kurstillfällen hittar du i vänstermenyn.

Varför satsar vi på framtidens ledare?

 • Vi vill tillgodose kommunernas framtida behov av chefs- och ledarförsörjningar.
 • Internt erbjuda utbildning som ett led i att utveckla medarbetare för framtida ledaruppdrag.
 • Förbättra kommunernas chefs-/ledarrekrytering genom att i framtiden erbjuda interna rekryteringsmöjligheter.
 • Öka möjligheterna till rörlighet inom kommunerna tillhörande Skåne Nordost.
   

Ledarutveckling för framtidens ledare - En spännande utmaning!

Utbildningen pågår under ca 1,5 år. Under utbildningen kommer du ha kontinuerlig kontakt med en mentor.  Mentorn är en person som jobbar som chef/ledare i någon av våra kommuner i Skåne Nordost. Mentorn ska fungera som inspiratör, bollplank, coach mm under resans gång.

Vi söker dig som

 • Är tillsvidareanställd inom någon av Skåne Nordost-kommunerna.
 • Vill arbeta som chef/ledare i framtiden inom kommunal verksamhet.
 • Har erfarenhet och personliga egenskaper som gör att du kan bli en bra ledare.
 • Inte redan arbetar som chef/ledare.
   

 Urvalskriterier

 • Högskoleutbildning eller annan motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
 • Några års arbetslivserfarenhet är ett krav.
 • Tidigare erfarenhet av ledarskap i eller utom arbetet är meriterande.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
   

Urval

 • Ett första urval sker inom respektive kommun/förvaltning.
 • Programmet har mellan 18-22 platser. Detta kan variera per program, beroende på hur många platser respektive kommun önskar.
  I urvalsprocessen ingår personbedömning genom test.
 • Deltagarna ska utgöra en blandad grupp avseende mångfald,
  erfarenhet, kunskap och bakgrund.
   

Kostnader
Utbildningen bekostas av respektive kommun.

Vad händer efter programmet?
Deltagarna är inte garanterade en ledartjänst. Utbildningen ska ses som en merit, vid i övrigt uppfyllda kvalifikationer för tjänsten, när deltagarna söker arbetsledartjänster inom Skåne Nordost.

Kursstart 2017

I början av året kommer vi att starta det 11:e programmet av ”Ledarutveckling för framtidens ledare”. Eftersom detta blir en ny uttagning, måste alla intresserade (även om man tidigare har sökt) skicka in en ansökan.

OBS! Ansökan skickas till den kommun där du är anställd. Respektive kommun handlägger sina egna ansökningar. Hässleholms kommun deltar ej denna omgång.

Beslut om vilka som antagits till programmet beräknas vara klart i
december månad. Programmet startar den 13 februari 2017 med en kick-off och första internatet är den 28 februari-1 mars 2017.

Läs mer om utbildningen och om vem som kan söka.  

Kursinnehåll

Programmet omfattar totalt 18 dagar och är indelat i tre olika avsnitt:

Personligt ledarskap
- Personligt ledarskap
- Ledarskapets villkor
- Personligt ledarskap, MBTI
- Förändringsledarskap

Kommunal styrning
- Arbetsrätt
- Likabehandling
- Kommunal ekonomi
- Arbetsmiljö/Hälsa
- Vad styr den kommunala verksamheten?
- Politik/Förvaltning

Strategiskt ledarskap och handlingsplanering
- Coaching & Kommunikation
- Skåne Nordost i världen
- Från medarbetare till chef
- Uppföljning och avslut

Kontaktpersoner

Har du frågor eller vill ansöka till Framtidens ledare finns här kontaktuppgifter till respektive kommun.

Bromölla
Patrik Pallin
Tel: 0456-82 21 11

Hässleholm
Maria Hallgren, HR-strateg, maria.hallgren@hassleholm.se
Tel: 0451-26 81 27

Hörby
Elisabeth Wilson
Tel: 0415-37 82 23

Kristianstad
Mattias Wirsén
Tel: 044-13 55 23 

Kristianstad
Anette Nilsson
Tel: 044-13 54 33

Osby
Madeleine Karlsson
Tel: 0709-318 179

Östra Göinge
Carina Hall
Tel: 044-775 60 84