NANA

NANA - "Nyanlända akademiker närmare arbetsmarknaden" - är ett projekt, som finansieras av Europeiska socialfonden, i syfte att underlätta och öka möjligheterna för nyanlända med akademisk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden.

Vi möter nyanlända akademikers behov av arbetsmarknadsinsatser och mentorskap, språkkunskaper, samt kunskaper om arbetsmarknad och utbildningsvägar. Särskild vikt kommer läggas vid jämställdhetsinsatser och att starta och förbättra samverkan och attityder hos olika samhällsaktörer och arbetsgivare.

NANA finansieras av Europeiska Socialfonden