Deltagare

NANA är ett ESF-projekt som vänder sig till dig som är ny i Sverige och har akademisk bakgrund. I NANA samarbetar Kristianstads kommun, Arbetsförmedlingen, Högskolan i Kristianstad och Rekryteringsföretag. Syftet är att underlätta och öka möjligheterna till inträde på arbetsmarknaden.

NANA erbjuder utbildning på heltid i 20 veckor där du får stöd och arbetar med dina behov av kunskaper kring arbetsmarknad, språk och utbildningsvägar.

Exempel på innehåll under utbildningen:

 • Beskriva dina informella och formella kompetenser
 • Presentations– och intervjuövningar
 • CV-skrivning
 • Kartlägga ditt yrke och arbetsmarknad i Sverige
 • Studiebesök

NANA kommer också att arbeta med att öka kunskaper i jämställdhetsfrågor och att starta och förbättra samverkan och attityder hos olika samhällsaktörer och arbetsgivare.

Efter avslutad utbildning (20 veckor) erbjuds du ett mentorsprogram som pågår i 9 månader.

Vi söker dig som:

 • har uppehållstillstånd i Sverige och är inskriven på Arbetsförmedlingen
 • har minst 2 år avslutad eftergymnasial utbildning
 • har bott i Sverige i max 5 år, räknat fr.o.m. folkbokförningsdatum
 • kan kommunicera på svenska utan tolk och klarar av att skriva ett personligt brev och CV.

Vad gäller för mig?

 • Ersättning från Arbetsförmedlingen
 • Utbildning i 20 veckor (heltid)
 • Mentorskap inom mitt yrke under 9 månader
 • Anmäl ditt intresse till din handläggare!

Kontakt:

Pedagog

Johan Hellman

johan.hellman@kristianstad.se

0729-841782

Studievägledare

Vibeke Ebbesson

vibeke.ebbesson@kristianstad.se

0738-532404

Projektledare

Dijana Baric

dijana.baric@kristianstad.se

0738-532820