Yrkeshögskola

I Skåne Nordost-samarbetet finns en färdplan för 2020 och ett av fokusområdena är kompetensutveckling. I detta led har vi fått i uppdrag att stärka regionens förutsättningar att expandera inom utbildning för att kunna säkerhetsställa bra kompetensförsörjning åt arbetslivet, till exempel genom Yrkeshögskoleutbildningar.

Vi arbetar för att hitta samverkan inom och mellan kommuner, med näringsliv och utbildningsaktörer. Detta arbete kräver god hjälp från alla berörda parter. Hör av dig om du har idéer eller frågor om hur vi tillsammans kan arbeta för en konkurrenskraftigare region.

Kompetensförsörjningskoordinator Skåne Nordost

Henric Fröjd
Henric.frojd@hassleholm.se
0732-49 02 10