Lärcentrum

Lärcentrum

Lärcentrum erbjuder en studiemiljö för dig som studerar på högskolenivå i alla former eller under flexibla former på andra nivåer, ex hos vuxenutbildningen, studieförbund eller andra utbildningssamordnare. Du kan komma hit för att gå på föreläsningar, tentera, arbeta i grupp, bedriva självstudier eller för att träffa andra studenter.

På ett lärcentrum finns tysta arbetsplatser, datorarbetsplatser och grupprum för självstudier. Det finns också möjlighet att låna videokonferensutrustning och datorer med internetuppkoppling.

Tillgängligheten till lokalerna varierar mellan de olika lärcentrumen i Skåne Nordost, kontakta ditt närmaste lärcentrum för att få veta mer. Välkommen till lärcentrum, vi underlättar din studietid.