Riktlinjer för tentamen

Som en del av vår kommunala service kan du skriva tentamen på ditt Lärcentrum. På så sätt kan du slippa åka till den högskola där du studerar och spara både värdefull tid och pengar. Vi samarbetar inom Skåne Nordost när det gäller tentamensskrivningar på Lärcentrum.

 

 Våra gemensamma riktlinjer gällande tentamen är följande:

  • Vi erbjuder möjlighet till tentamen på vardagar och lördagar för studerande som bor i någon av våra kommuner. 
  • Tentamen erbjuds inte på söndagar och helgdagar. 
  • Ingen kostnad tas ut från den studerande.
  • Studenter utanför Skåne Nordost erbjuds tentamen på tider där det redan genomförs en tentamen för kommunmedborgare.
  • Tentamensvakterna har tillräckliga kunskaper och utbildas av högskolan.
  • Anmälan till tentamen på Lärcentrum bör göras senast 14 dagar före tentamenstillfället till respektive Lärcentrum.