Tips för distansstuderande

Att studera på distans blir allt mer populärt. Det innebär stor frihet och du kan välja att planera din studietid som du vill. Samtidigt kräver ofta en distansutbildning mer av dig som student än vanliga studieformer.

Familj & ekonomi
Det finns många som vill studera på universitet eller högskola men som ändå gärna vill göra det hemifrån. Distansstudier är ett bra alternativ för den som inte vill flytta. Det finns många anledningar till detta men de vanligaste är att man har familj som man inte vill flytta ifrån och att man vill arbeta samtidigt som man studerar och då slippa ta studielån.

Planera din studietid
För att få ut bästa möjliga resultat krävs att du planerar in tid för dina studier. Det handlar också om att utnyttja sin studietid så effektivt som möjligt. Vissa tycker det fungerar bra att sitta hemma, medan andra måste ha lugn och ro och helst sitta på en plats bortom hemmets alla frestelser.

  • Planera in din studietid så att du vet när och hur länge du ska studera varje dag.
  • Håll ordning på papper, böcker och undervisningsmaterial så att du vet att du har allt du behöver. Mappar, pärmar, post-it lappar finns att köpa nästan överallt idag och är bra hjälpmedel.

 

Studera effektivt
Innan du börjar för dagen, bestäm hur långt du ska hinna just idag. På så sätt vet du när du är klar för dagen och du vet också hur du behöver disponera din aktiva studietid för att hinna det du ska.

  • Börja med att skumma igenom det du ska läsa.
  • Läs sedan rubriker, titta på bilder, läs bildtexter och faktarutor. Detta ger dig en bra överblick över vad texten du har framför dig handlar om.
  • När du läser igenom hela texten, se till att stryka under och anteckna det du anser vara viktigt.
  • Innan du slutar för dagen, sammanfatta dina anteckningar. Om det uppstår frågetecken kan du gå tillbaka och repetera medan du har all information färskt i minnet. Det är också bra att börja nästa studietillfälle med en kort repetition av det du läste förra gången.
  • Ta pauser med jämna mellanrum, ca 5 minuter varje timme. Låt hjärnan vila en liten stund så känner du snart att inlärningen går lättare

 

Du är inte ensam
Bara för att du studerar på distans betyder det inte att du måste sitta helt själv och lösa alla problem. Hos ditt lokala Lärcentrum kan du få mycket hjälp och stöd i studierna. Ta gärna kontakt med den eller de studie- och yrkesvägledare som finns på plats. Ta hjälp av andra kurskamrater, dina lärare och sök vidare kunskap i annat kursmaterial. Många distansutbildningar har ett forum på nätet för diskussioner och utbyte av information och tankar. Alla hjälpmedel är tillåtna, tillåt dig själv att använda dem.