Vårt uppdrag

Gruppen skall på uppdrag av styrgruppen arbeta med lärcentra och lärcentrautveckling genom bl.a.

  • Samverkan kring kursutbud och marknadsföring.
  • Dialog med högskolor, universitet och andra aktörer av betydelse för verksamheten.
  • Inventering och sammanställning av utbildningsbehov/-önskemål i Skåne Nordost.
  • Uppföljning och redovisning av statistik när det gäller lärcentraverksamheten.
  • Att i övrigt följa, delta i och anordna aktiviteter som på olika sätt gagnar lärcentrautvecklingen i Skåne Nordost.