EU-kontor Skåne Nordost

EU-kontor Skåne Nordost är en gemensam resurs som arbetar på uppdrag av de sex kommunerna inom Skåne Nordost samt kommunerna Älmhult, Perstorp och Höör. Uppdraget syftar till att kommunerna via EU-kontoret i högre grad ska nyttja EU:s finansieringsmöjligheter i sitt kommunala utvecklingsarbete. Varje kommun har en lokal EU-organisation med ansvariga kontaktpersoner/EU-samordnare.

Sedan EU-kontor Skåne Nordost startade 2009 har EU-kontoret och kommunerna tillsammans fått knappt 280 miljoner kronor beviljade till olika projekt. Med hjälp av dessa pengar har vi bland annat kunnat genomföra viktiga satsningar inom arbetsmarknad, integration och utbildning riktat till ungdomar och utrikes födda. Ett exempel på ett av de mest framgångsrika projekten är Lärlingsakademin, ett projekt för ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden och där hela 90 procent av deltagarna erbjuds arbete eller går vidare till studier efter genomförd yrkesutbildning.

 

  

Besöksadress

EU-kontor Skåne Nordost
Norra Stationsgatan 8 B
281 48 Hässleholm

Från och med vecka 47 2016 fram till december 2017 kommer parkeringen att vara avstängd. Vissa av gatorna i området kan också komma att stängas av. Kör inte bil hit då om du kan undvika det.


EU-kontor Skåne Nordost