Praktik hos oss

EU-kontor Skåne Nordost och Europa Direkt erbjuder varje termin praktik till en student på eftergymnasial utbildning med inriktning mot EU.

Deadline för ansökan om praktik VT 2018 är den 9 november OBS nytt datum!

Praktiken är på heltid och delas mellan de båda kontoren. Som praktikant får du delta i det dagliga arbetet och bland annat:

 • delta i projektrådgivning
 • delta i pågående projekt
 • omvärldsbevakning
 • hjälpa till att arrangera föreläsningar
 • hjälpa till att bedriva ett akivt arbete mot allmänheten för att väcka EU-intresse och uppmuntra till debatt om EU-frågor
 • eventuellt ta ansvar för mindre projekt
 • ta fram nyhetsbrev, uppdatera LinkedIn-sidan och vår webb
 •  

  Det är även möjligt att du har en uppgift med dig från din utbildning, exempelvis ett uppsatsarbete. Den som ska praktisera hos oss bör självklart vara intresserad av EU/internationella frågor men bör även vara social, ta egna initiativ och klara av att arbeta självständigt.

  EU-kontor Skåne Nordost arbetar för nio kommuner i nordöstra Skåne och Småland. Europa Direkt arbetar för åtta kommuner i Skåne Nordost. Praktiken är förlagt till kontoret i Hässleholm men resor inom framförallt Skåne och ibland inom resten av Sverige förekommer.

  Hur du ansöker

  • Maila oss CV och personligt brev
  • Vi ser helst att praktikperioden är på en termin.

  Ansökan till praktik på vårterminen har i regel deadline i mitten av november. Ansökan till praktik på höstterminen har i regel deadline i mitten av april.

  När ansökningstiden har gått ut kallar vi 3-5 personer på intervju. Besked ges till samtliga som har sökt när vi är klara med ansökningsprocessen.

  För mer information kontakta: Josefine Smith, Europa Direkt Hässleholm
  josefine.smith@hassleholm.se, 0721-99 68 64

  Maria Lindblad, EU-kontor Skåne Nordost
  maria.lindblad@skanenordost.se, 0734-25 37 46

   

  Europa Direkt Hässleholm
  Europa Direkt Hässleholm är en del av EU-kommissionens nätverk av informationskontor med allmänheten som sin huvudsakliga målgrupp.

  Exempel på uppgifter:

  • svara på allmänhetens frågor om EU
  • sprida lättförståelig information om EU:s politikområden, anpassad för lokala och regionala behov
  • främja den lokala och regionala debatten kring EU-frågor
  • ge möjlighet för invånarna att tycka till om EU:s politik

   

  http://www.hassleholm.se/europadirekt

Våra tidigare praktikanter


Olof Möller

"Att praktisera på Europa Direkt och EU kontor Skåne Nordost var en bland det mest lärorika och intressantaste jag gjort under min kandidatutbildning i statsvetenskap. Det gav mig erfarenhet som jag aldrig skulle byta bort. Jag fick en inblick i den kommunala verksamheten och hur EU fungerar på lokal nivå."

Praktikant vårterminen 2017.
Utbildning: Statsvetenskap, 180 p Linnéuniversitetet
Gör nu: Läser master i statsvetenskap på LinnéuniversitetetLucas Kraft

"Aldrig hade jag kunnat tro att det skulle bli så intressant och spännande att jobba med och mot den kommunala sektorn. Det har varit kul, givande och jag fick lära mig en hel del saker som jag tar med mig i fortsättningen."

Praktikant vårterminen 2016.
Utbildning: Europastudier 180 p, Linnéuniversitetet
Gör nu: EU-samordnare Sundsvall


Frida Beijer Brondén

"Praktiken på EU-kontor SKNO är kanske det yrkesmässigt sett bästa vägval jag gjort. Tiden på kontoret rustade mig väl inför ett yrke jag tidigare inte visste fanns men som jag idag är aktiv utövare av och i vilket jag har daglig användning för de kunskaper och den erfarenhet som praktiken gav mig."

Praktikant höstterminen 2015.
Utbildning: Kandidatexamen i statsvetenskap, Högskolan i Halmstad
Gör nu: EU-strateg Perstorp