•  

Kontakt

Utvecklingsledare
Malin Wildt-Persson
E-post: malin.wildt-persson@kristianstad.se
Telefon: 0728 - 85 78 98

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad

Ordförande styrelsen
Pierre Månsson (L)
E-post: pierre.mansson@kristianstad.se
Telefon: 044 - 13 64 13

Vill du veta mer?
Vill du ha mer detaljerad information om Skåne Nordost, tveka inte att kontakta utvecklingsledare Malin Wildt-Persson.