Krinova Incubator & Science Park

Krinova Incubator & Science Park är nordöstra Skånes mötesplats för människor, företag, idéer och kreativitet, belägen i direkt anslutning till Högskolan Kristianstad som tillsammans med Kristianstads kommun äger Krinova.

Det övergripande uppdraget är att öka nordöstra Skånes attraktionskraft och tillväxt. I rollen ingår att rigga samverkan mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv för utveckling av nya affärsidéer eller innovationer. Krinova är också en mötesplats med närmare 100 företag som hyresgäster och 22 000 årliga besökare.

Krinovas profilområde mat – miljö – hälsa speglar näringslivet i nordöstra Skåne och Högskolan Kristianstads kompetensområden. Inom dessa områden drivs en flora av utvecklingsprojekt. Innovationsarenan vid Krinova erbjuder både nya och befintliga företag långsiktigt stöd och verktyg som ska ge fler och mer innovativa företag i regionen. 

Krinova är dessutom Sveriges största science park med mat som profilområde.

Läs mer på Krinovas webbplats