Innovationsarena

Sedan januari 2013 sker en kraftfull satsning på entreprenörskap i nordöstra Skåne. Den nya inkubatorn och innovationsarenan som samordnas med Krinova Incubator & Science Park är den största satsningen inom Skåne Nordosts tillväxtarbete och är en vidareutveckling av Rampen ABs inkubatorverksamhet.

Innovationsaren är en motor som driver på nystarter utifrån samhällsutmaningar men även är en kraft för tillväxt i befintliga företag. 30% av verksamheten riktar sig mot nystart och 70% till utveckling i befintliga verksamheter. Målet är att inkubatorn ska vara det verktyg som behövs för att starta 50 nya bolag med minst tre anställda under åren 2013-2016.

Kristianstad och Hässleholm samarbetar för att leda och driva verksamheten från Krinova Incubator & Science Park i Kristianstad och från Norra Station i Hässleholm.

Effektivt Innovationsstöd

Inkubatorn ska fånga upp utvecklingsprojekt och affärsidéer med tillväxtpotential från hela nordöstra Skåne, oberoende av bransch, i både befintliga och nya företag. Innovationsarenan kommer också att samarbeta med befintliga nätverk inom Skåne Nordost för att hitta nya samverkansformer och stötta utvecklingsprojekt. Kommunerna i nordöstra Skåne skjuter till totalt 1,5 miljoner kronor per år till inkubatorn vilket är den största satsningen i Skåne Nordosts tillväxtbudget.

Mer och fler nyskapande företag

Syftet med innovationsarenan är att hjälpa nya företag eller innovationsprojekt att lägga grunden till ett lönsamt och hållbart företagande.  Det sker dels genom att erbjuda kvalificerad coachning av affärsmodeller och dels genom att bistå med kontakter till finansiering eller expertis. Om det finns behov kan innovationsarenan erbjuda rabatterad hyra av kontorslokal under en begränsad tid. I dagsläget finns lokaler att erbjuda både i Hässleholm och Kristianstad.

Kontakt

Torben Olsson, ledare Innovationsarenan
torben@krinova.se
0738-53 25 09                                                  

Markus Yngvesson, Business Designer                                               
markus@krinova.se
0738-53 24 01                                                                                 

Jimmy Håkansson, Business Designer
jimmy.hakansson@krinova.se
0706-10 07 70