En gemensam process för den utländska marknaden

Besöksnäringen är världens fjärde snabbast växande bransch och efterfrågan är stor på det vi har att erbjuda i nordöstra Skåne. Outdoor-aktiviteter, mat och dryck samt kultur är områden som den utländske resenären lockas av. Skåne Nordost arbetar sedan hösten 2015 tillsammans med Tourism i Skåne, Svedest och framförallt besöksnäringens företag för att stärka oss som destination.

Under drygt 2 år arbetar vi tillsammans med ett 30-tal utvalda företag från vårt område och ungefär lika många från andra östra kommuner i Skåne, i en s k "Tematiserat destinationsutvecklingsprocess". Syftet med processen är att utveckla och ta fram produkter som kan användas för den utländska marknaden. Målet i sin helhet är att stärka besöksnäringen, öka företagens tillväxt men också skapa fler arbetstillfällen inom branschen. Vi vet att besöksnäringen erbjuder många unga sitt första jobb varför det är betydelsefullt för att vi ska kunna bidra till vårt huvudmål "Fler i arbete".

Processen är nu drygt halvvägs och på vår Näringslivsdag den 19 september presenterades den strategiska plattformen för nordöstra Skåne. I den kan du läsa om vad som är nordöstra Skånes starka områden att arbeta vidare med. Under hösten 2016 arbetar företagarna och processledarna från Svedest vidare med produktutveckling.

 

Den strategiska plattformen SKNO