TÖS Tillväxt Östra Skåne

TÖS Tillväxt Östra Skåne

Skåne Nordost har i samarbete med Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Höörs kommun, samt ett antal andra samarbetspartners, beviljats 17,8 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden för en satsning för ökad tillväxt tillsammans med regionens företag. Med start 1 april 2017 och under 3 år framöver kommer ca 100 företag och totalt 1500 medarbetare få möjligheten att delta i arbetet med att stärka företagens kompetens och innovationsförmåga för ökad tillväxt.

För det enskilda företaget finns det många utmaningar för att växa, utvecklas och klara sin kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Vi vet att tillväxten hos företagen i t ex nordöstra Skåne är bra, bättre än andra delar av Skåne. Handelskammaren har visat att för att våra företag i östra Skåne ska fortsätta växa och klara framtiden behöver de förbättra sin förmåga till strategiskt innovationsarbete och öka sin internationalisering. Inom en överskådlig framtid vet vi också att vi kommer att ha en arbetskraftsbrist som vi behöver lösa. Projektet TÖS har som övergripande mål att öka sysselsättningen, tillväxten samt bidra till förmågan till innovation och internationalisering i våra företag.

Som företagare får du stöd i att ta fram en tillväxtplan eller innovationsstrategi i analysfasen och därefter tillhandahåller vi kompetensutveckling skräddarsydd för ditt företags behov. Delaktiga i processen förväntas både du och dina medarbetare vara.

Projektet är öppet för företag med max 250 anställda. Vill du veta mer, kontakta Malin Wildt-Persson, koordinator för TÖS, malin.wildt-persson@kristianstad.se

Övergripande information om TÖS

Innovationsspåret

Tillväxtspåret

Länk till intresseanmälan

Ett samarbete finansierat av Europeiska Socialfonden mellan

Kristianstad•Hässleholms•Bromölla•Osby•Östra Göinge

Hörby•Höör•Ystad•Simrishamn•Tomelilla•Sjöbo•Skurup

Krinova Science Park•Region Skåne•Sveriges Byggindustrier

Företagarna Ystad•Företagarna Skurup•Nyföretagarcentrum Kristianstad

Nyföretagarcentrum Ystad•Arbetsförmedlingen•Livsmedelsföretagen

Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta•Sparbanksstiftelsen 1826