Fakta i korthet

Kommunerna i Skåne Nordost är samarbetsorienterade och samverkar inte bara över kommungränserna utan också med näringsliv och andra offentliga utvecklingsaktörer, exempelvis Region Skåne och Greater Copenhagen och Skåne Commitee. Utöver detta blickar Skåne Nordost även norrut mot bland annat Älmhult där Ikea faktiskt är en av nordöstra Skånes större arbetsgivare, västerut där Familjen Helsingborg är en naturlig diskussionspart och sydöst där vi har ett väl utvecklat samarbete med Sydöstra Skånes Samarbetskommitté. För att nämna några...Källor
Statistiska centralbyrån
Upplysningscentralen
Bisnode
Tillväxtverket/Statistiska centralbyrån bearbetat av Tourism in Skåne