Erasmusexempel: El- och Energiprogrammet

Under våren har skolorna i vår Erasmus-ackreditering varit på både LIA, jobbskuggning och förberedande besök.

Österänggymnasiet har varit  på besök i Spanien för att utveckla samarbete med en skola. Denna gång var det El- och Energiprogrammet som deltog. Under hösten 2023 kommer elever från Spanien för att göra praktik i Kristianstad.