EU-kontor Skåne Nordost

Vi är en gemensam resurs som arbetar på uppdrag av de sex kommunerna inom Skåne Nordost samt kommunerna Perstorp och Höör. Vårt uppdrag är att kommunerna i högre grad ska använda EU:s finansieringsmöjligheter i det kommunala utvecklingsarbetet.

Sedan EU-kontor Skåne Nordost startade 2009 har kommunerna tillsammans fått cirka 300 miljoner kronor beviljade. Det har möjliggjort projekt inom bland annat arbetsmarknad, integration och utbildning riktat till ungdomar och utrikes födda. Pengarna har också gått till projekt inom tillväxtfrågor och näringslivet i nordöstra Skåne. Ett av de mest framgångsrika projekten är Lärlingsakademin. Det är ett projekt för ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden och där hela 90 procent av deltagarna nu arbetar eller studerar.