EU-kontor Skåne Nordost

Vi arbetar på uppdrag av de sex kommunerna inom Skåne Nordost samt kommunerna Perstorp och Höör. Vårt uppdrag är att tillsammans med kommunerna öka deras användning av EU:s finansieringsmöjligheter i det kommunala utvecklingsarbetet.

Sedan EU-kontor Skåne Nordost startade 2009 har kommunerna tillsammans fått cirka 300 miljoner kronor beviljade. De har gått till utvecklingsprojekt inom bland annat arbetsmarknad, integration och utbildning. Dessutom till projekt inom tillväxtfrågor och näringslivet i nordöstra Skåne.

Ett av de mest framgångsrika projekten är Lärlingsakademin. Det är ett projekt för ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden och där hela 90 procent av deltagarna nu arbetar eller studerar.

Våra mest aktuella projekt hittar du på projektsidan i menyn i vänsterhörnet.

 

 

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Vår Erasmusackreditering: VET Mobility in Southeastern Sweden

 

Genom det här projektet kan personal och studerande på YH-och yrkesgymnasiala utbildningarna i våra samarbetskommuner åka på kompetensutveckling till ett annat EU-land.

Läs mer på projektets sida

 

Under våren 2023 har skolorna i vår Erasmus-ackreditering varit på både LIA, jobbskuggning och förberedande besök.

Österänggymnasiet har varit  på besök i Spanien för att utveckla samarbete med en skola. Denna gång var det El- och Energiprogrammet som deltog. Under hösten 2023 kommer elever från Spanien för att göra praktik i Kristianstad.