Arbete och nätverk

EU-kontor Skåne Nordost arbetar för de åtta kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge.

EU-kontorets projektrådgivning

Vårt huvudsakliga arbete innebär att bedriva aktiv och kvalificerad projektrådgivning för de olika verksamheterna i deltagande kommuner. Kontoret arbetar också med omvärldsbevakning och kompetensutveckling avseende EU-frågor.

Kommunerna och dess anställda kan kontakta EU-kontoret för att få hjälp med att bedöma vilka EU-program som är aktuella för deras behov. EU-kontoret kan dessutom hjälpa till med själva utvecklingen av projektidén.

Du behöver inte ha ett färdigt projekt, det räcker med ett behov. Vi hjälper dig att strukturera upp behovet för att det ska passa ett relevant EU-program och att planera projektet. Om det skulle röra sig om ett transnationellt program kan vi bistå med att finna samarbetspartners i andra EU-länder, och stå för kontakten till programkontoret.

EU-projektanalys (EPA)

EU-kontorets EU-projektanalys (EPA) utgår ifrån kommunens politiska visioner, idéer och långsiktiga utvecklingsmål. Med utgångspunkt i dessa erbjuder EU-kontoret en djupgående analys av de finansieringsmöjligheter som finns för att realisera målen med hjälp av EU:s stödprogram. Tillsammans bestämmer vi sedan vilka områden som är lämpliga att driva vidare inom EU:s stödprogram.

Nätverk

Varje kommun har en lokal EU-organisation med ansvariga kontaktpersoner/EU-samordnare. Kontaktpersonernas uppdrag är att arbeta med EU-finansierat utvecklingsarbete lokalt i respektive kommun. De är också ansvariga för samarbetet med EU-kontor Skåne Nordost.