Praktik

hos EU-kontoret och Europa Direkt Hässleholm

 

 

 

–Praktik hos EU-kontor Skåne Nordost och Europa Direkt Hässleholm under höstterminen 2024 öppnar i april samma år. Under 2024 kommer vi tyvärr inte att kunna erbjuda någon praktikplats. —

EU-kontor Skåne Nordost och Europa Direkt Hässleholm erbjuder gemensamt varje termin praktik till en student på eftergymnasial utbildning med inriktning mot EU.

ARBETSUPPGIFTER

Praktiken är på heltid och delas mellan de båda kontoren. Vi ser helst att praktikperioden är på en hel termin. Som praktikant hos oss deltar du i det dagliga arbetet och får bland annat:

  • delta i projektrådgivning
  • hjälpa till att arrangera evenemang
  • hjälpa till att bedriva ett aktivt kommunikationsarbete mot allmänheten för att väcka EU-intresse
  • ta fram nyhetsbrev, uppdatera sociala medier och hemsida
  • omvärldsbevaka
  • delta i pågående projekt
  • eventuellt ta ansvar för mindre projekt

Det är även möjligt att du har en uppgift med dig från din utbildning, exempelvis ett uppsatsarbete.

Kvalifikationer
Du som ska praktisera hos oss bör vara intresserad av EU/internationella frågor. Du bör även vara social, ta egna initiativ och klara av att arbeta självständigt. EU-kontor Skåne Nordost och Europa Direkt Hässleholm arbetar för åtta kommuner i nordöstra Skåne. Praktiken är förlagd till kontoret i Hässleholm, men resor inom framförallt Skåne och ibland inom resten av Sverige förekommer.