Projektansökan – tips

Att ansöka om projektmedel innebär en del arbete och underlag som ska in. Vi på EU-kontor Skåne Nordost har stor erfarenhet och kan hjälpa till så kontakta oss gärna för hjälp. Nedan följer lite tips.

Att tänka på inför ansökan:

 • Förankra projektidéen hos alla parter
 • Börja skriva i god tid
 • Gå på informationsmötet som finansierande myndighet håller
 • Tänk över projektorganisationen och budget
 • Ta gärna hjälp av en ekonom vid skrivandet
 • Budgetera för ekonomhjälp och administrationshjälp
 • Tänk på LOU, Lagen om Offentlig Upphandling
 • Lägg inte ut små procentsatser på många medarbetare
 • Glöm inte att budgetera för resor, möteskostnader etc
 • När ni har valt program – läs igenom alla krav till ansökan. Programmen har olika krav.
 • Undersök i god tid vilka bilagor som behövs
 • Det finns hjälp! EU-kontoret kan hjälpa och coacha, myndigheter i både Sverige och EU är ofta mycket hjälpsamma

Att tänka på när ansökan är beviljad:

 • Gör en projektplan
 • Stäm av vad som ska göras, när, hur och av vem – ofta
 • Gör strukturer för projektadministrationen