Infrastruktur – Prioriterade satsningar!

Äntligen!

Vi har tagit fram en tydlig beskrivning av våra prioriterade satsningar för infrastruktur väg, järnväg, cykelväg och kollektivtrafik. Här lyfter Skåne Nordost fram de satsningar på transportinfrastrukturen som vi vill driva tillsammans. Prioriteringarna är framtagna gemensamt och har sitt ursprung i ett samarbete som har bedrivits i över 25 år.

I utvecklingsfrågor på delregionalnivå är vi starkare tillsammans, inte minst när vi pratar med gemensam röst regionalt och nationellt. Genom prioritering och motivering tydliggör vi våra behov för att fortsätta vara en attraktiv och tillgänglig delregion.

Läs mer i vår Storymap

Vill du veta mer om vårt arbete med infrastruktur och nätverket, klicka vidare till Infrastruktur SKNO