Gemensamma yttrande

Skåne Nordosts styrelse fastställer förslag på yttranden som sedan kan ligga som grund till medlemskommunernas svar på remisser bland annat från Region Skåne. Nedan listas de tre viktigaste ställningstagandena i respektive yttrande.

Aktuella yttranden; 

 • Regionplan för Skåne 2022 – 2040 (samråd och granskning)
  • Tydligare adressera de mellanregionala planeringsfrågorna och de mellanregionala samarbetena.
  • Vikta buss och tåg lika för att minska den regionala obalansen i Skåne.
  • Kriterierna och klassningen av olika noder behöver revideras så att Regionplanen bättre strävar efter en stärkt flerkärnighet i Skåne.
 • Regional Transportinfrastrukturplan 2022 – 2033
  • Samfinansiering av dubbelspår på Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad.
  • Namngivna objekten, Riksväg 19 samt 13/23 ska prioriteras i ny planperiod och färdigställas.
  • Skåneexpress Kristianstad – Älmhult.