Kommundirektörer

Kommundirektörerna i Skåne Nordost är beredande inför styrelsen. Kommundirektörerna har möte cirka tio gånger per år, både fysiskt och digitalt. Vid mötena diskuteras gemensamma utmaningar, samverkansmöjligheter samt att kommundirektörerna handlägger styrelsens beslut och bereder nya ärende.

Kommundirektörer Skåne Nordost 

Marie Wäppling – Bromölla kommun

Ulf Bengtsson – Hässleholms kommun

Madeleine Peyron- Hörby kommun

Anders Johansson – Kristianstad kommun

Petra Gummesson – Osby kommun

Merete Tillman – Östra Göinge kommun