Skåne nordost kontoret

Verksamheten som drivs i samverkan organiseras och leds av Skåne nordost kontoret, som utgörs av en utvecklingsledare och en utvecklingssamordnare.

Utvecklingsledaren är ytterst ansvarig för att leda verksamheten i enlighet med styrelsens antagna styrdokument och rapporterar till styrelsen och kommundirektörerna. I uppdraget ingår förutom verksamhetsplanering även ekonomi, koordinering av styrelsens, kommundirektörernas och beredningsgruppens arbete.

Utvecklingssamordnaren deltar efter behov i Skåne Nordosts strategiska nätverk samt arbetar administrativt i vissa av de externt finansierade projekten som bedrivs inom ramen för Skåne Nordost.

Som stöd i arbetet finns även EU-kontoret, som sitter i Hässleholm.