Destination Skåne Nordost

Tillsammans arbetar vi med att skapa goda förutsättningar för dig som driver besöksnäringsföretag i nordöstra Skåne. Målet är att vårt område ska upplevas som en attraktiv destination att besöka året om. Efterfrågan är stor på det som erbjuds i nordöstra Skåne. Utomhusaktiviteter, mat och dryck samt kultur lockar till besök.

För att lyckas med vårt gemensamma arbete för en attraktiv destination, för såväl besökare som invånare, krävs ett gott samarbete mellan kommuner och de lokala företagen. Tveka därför inte att ta kontakt med oss om du har frågor, synpunkter eller idéer!

I vår gemensamma strategiska plattform kan du läsa mer om hur vi arbetar tillsammans. Vi samverkar med Tourism in Skåne via den strategiska färdplanen för Skåne, Tourism Matters.

Strategisk plattform

Tourism Matters – strategisk färdplan för Skåne

Nätverksledare är Eva Berglund, Kristianstads kommun.

Kommunrepresentanter i nätverket

Destinationsutvecklingsgrupp

På Facebook finns en destinationsutvecklingsgrupp för besöksnäringsföretag i nordöstra Skåne. Där kan du ta del av aktuell information och få kontakt med andra företag.
Gå med i gruppen