Samhällsplanering

Nätverket för strategisk samhällsplanering är ett forum för att diskutera och samordna strategiskt viktiga planeringsfrågor som går på tvärs över kommun- och regiongränser i vår del av regionen. Gruppen tar sin utgångspunkt i respektive kommuns översiktliga planering och kopplar an till både regionala och nationella planeringsstrategier. Ett viktigt syfte är att dra nytta och lära av varandra samt att överbrygga administrativa gränser mellan kommunerna och även i förhållande till Småland och Blekinge. Strategiska planerare från medlemskommunerna i Skåne nordost utgör basen i nätverket, som vid två tillfällen under året även utökas med representanter från Höör, Perstorp. Örkelljunga, Älmhult och Sölvesborg.

Kontaktperson Anders Carlzon Östra Göinge.

Kommunrepresentanter i Nätverket

Anders Carlzon Östra Göinge
Kettil Svensson Osby
Johan Röjestål Bromölla
Michelle Ekinci Hörby
Rebecka Danielsson Kristianstad
Nina Jakobsson Hässleholm