Personal

Angela Fantini

Angela Fantini

Östra Göinge HR-enheten

044-775 60 98

Britt-Marie Eriksson

Projektledare

0734-69 80 33

Charlotta Lundberg

Charlotta Lundberg

Strateg, Östra Göinge kommun

044-775 62 45

Elisabet Farner

Elisabet Farner

Planeringsstrateg EU & internationellt, Kristianstads kommun

044-132353

Camilla Palm (M)

Ordförande Skåne Nordost

Anna Josefsson

EU-koordinator

Ida Abrahamsson

Utvecklingsledare Skåne Nordost

072-885 78 98

Fredrik Persson

Näringslivschef Östra Göinge