Våga ta steget!

Projektet har inspirerat ensamföretagare att våga anställa för första gången samt stött ensamföretagare att utveckla sitt företag ytterligare så att företagaren i framtiden kan försörja sig på sitt företag. På grund av de nya utmaningar som företagare ställdes inför under 2022 har projektet utökats till att även ge verksamhetsstöd för företag upp till 15 anställda.

En upphandlad konsult har genomfört insatser för att stödja företag att anställa, öka sin omsättning respektive klara de utmaningar som företagen stod inför angående högt energipris, hög ränta och ett ett krig i Europa. Genom insatserna fick 24 företag i Bromölla kommun, Kristianstads kommun, Osby kommun och Östra Göinge kommun stöd via kunskapshöjande aktiviteter angående att anställa för första gången och för att utveckla sitt företag.

Ett ytterligare mål var att ta fram ett gemensamt koncept för de lokala nyföretagarcentrumen i Bromölla kommun, Kristianstads kommun, Osby kommun och Östra Göinge kommun. Projektet har bland annat resulterat i en gemensam hemsida: www.nyfamn.se och ett samverkansavtal.

 

Finansiärer