Projekt Skåne Nordost

Skåne Nordost initierar, driver och medverkar i gemensamma samverkansprojekt för att uppnå gällande vision och övergripande mål. Projekten kan vara extern finansierade via EU-fonder och program, via region Skåne, via stiftelsen RUTH eller sparbanksstiftelsen. Projekt medfinansieras eller helfinansieras även via Skåne nordosts egna medel.

Skåne Nordost har upprättat en intern projektverksamhet för samverkansprojekt mellan medlemskommunerna. Mer om det hittar ni under fliken projektverksamhet SKNO.

Pågående projekt och ett urval av våra avslutade hittar ni under fliken projekt.

Har ni funderingar på projekt och vill diskutera eventuella samverkansprojekt?

Kontakta oss gärna!