Extern Samverkan SKNO

Krinova Incubator & Science Park

Skåne Nordost och Krinova samverkar såväl strategiskt som operativt. Krinova är en mötesplats för människor, företag och idéer. Krinova erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till såväl företag som ännu befinner sig på idéstadiet som till etablerade företag. Verksamheten är Sveriges största och första inkubator och science park, bildad 1999, med livsmedel som profilområde.

Krinovas uppdrag är att öka nordöstra Skånes och Skånes attraktionskraft och bidra till dess utveckling, genom att arbeta för att skapa och erbjuda:

 • En mötesplats för människor, företag, idéer och kreativitet
 • En Innovationsarena för stöd till kunskapsintensiva tillväxtföretag
 • En plattform för utvecklingsprojekt inom profilområdet Mat – Miljö – Hälsa

Krinova är en innovationsdrivande nod och en viktig drivkraft i det arbetet är Community av företag och organisationer som tillsammans representerar stor erfarenhet, kunskap och vilja att utveckla och utvecklas.

 

 

 

Krinova

Samordningsförbundet Skåne Nordost

Samordningsförbundet är en arena för samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och fem kommuner i Skåne Nordost. De fem kommunerna är Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Vi stödjer, utvecklar och finansierar gemensamma dialoger och insatser för att fler ska komma i arbete.

Samordningsförbundet SKNO

Högskolan Kristianstad

Skåne Nordost har flera pågående samarbeten och projekt tillsammans med Högskolan Kristianstad som med sina 14 000 studenter och 500 anställda utgör en viktig resurs i nordöstra Skåne.

Av Högskolan Kristianstads strategi framgår att verksamheten ska bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling, speciellt i det regionala sammanhanget. Utbildning och forskning vid Högskolan Kristianstad ska vara känd för sin höga kvalitet och sitt stora bidrag till kompetensförsörjning och kompetensutveckling, det sistnämnda viktiga teman även för Skåne Nordost.

Högskolan erbjuder 50 program och 270 fristående kurser. Ekonomprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Magisterprogrammet i psykologi och Gastronomiprogrammet fått högsta möjliga betyg och rankas som bäst i landet i Universitetskanslersämbetets utvärderingar.

Högskolan Kristianstads forskning kännetecknas av att vara utmaningsdriven, praktiknära och integrerad med högskolans undervisningsområden. Den ska i hög utsträckning bedrivas i samverkan med det omgivande samhället och ha genomslag utanför akademin.

Skåne Nordost och Högskolan Kristianstad strävar efter goda samverkansprocesser och ett nära och ömsesidigt utbyte.

HKR

Skånes Kommuner

Skånes Kommuner är en medlemsorganisation för samtliga 33 skånska kommuner, det är en politiskt styrd organisation med en styrelse bestående av förtroendevalda från medlemskommunerna. Arbetet sker i nära dialog och med förankring hos kommunledningarna. En nära kontakt mellan Skånes hörnorganisationer och Skånes Kommuner är viktig för att säkerställa att arbetet bedrivs i samma riktning och för att undvika dubbelarbete.

Skånes Kommuners uppdrag är:

 • En röst i relation till region och stat
  Skånes Kommuner är en röst i relation till region och stat. Det innebär att förbundet håller samman kommunerna i Skåne och kan bedriva ett gemensamt påverkansarbete gentemot region och stat i frågor där kommunerna är enade. Arbetet med ett sammanhållet Skåne kan i vissa frågor ske tillsammans med Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne.
 • Skapa värde för 33 kommuner
  Skånes Kommuner fokuserar på arbete som skapar värde i att vara 33 kommuner. Ett gemensamt skånskt intresse som utgår från medlemmarnas intressen och utvecklingsbehov. Exempelvis ska förbundet underlätta samarbete där det finns tydliga fördelar som skapar mervärde för kommunerna i Skåne och dess invånare.
 • Främja samverkan
  Skånes Kommuner främjar samverkan mellan de skånska kommunerna bland annat genom strategiska nätverk.

 

Skånes kommuner

Region Skåne

Skåne Nordost och Region Skåne har dialoger på såväl politisk som tjänstepersonnivå. En väl fungerande samverkan och dialog är grunden för ett framgångsrikt utvecklingsarbete för Skånes bästa.

Region Skåne har ett regionalt utvecklingsansvar vilket betyder att de ska leda arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi som regionens olika aktörer ska ställa sig bakom och följa. Det åligger också Region Skåne att samordna de olika aktörernas arbete, skapa mötesplatser och nätverk samt ansvara för uppföljningen av utvecklingsarbetet. Mer om Skånes utveckling i den regionala utvecklingsstrategin för Skåne ”Det öppna Skåne 2030″ .

 

Utveckling region Skåne

Fyra Hörn Skåne

Skåne Nordost har ett regelbundet utbyte med övriga hörnstrukturer i Skåne.

 De tre andra hörnen innefattar:

 • Familjen Helsingborg med kommunerna Helsingborg, Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga
  LÄNK
 • Sydöstra Skåne (SÖSK) med kommunerna Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla
  LÄNK
 • MalmöLundregionen med kommunerna Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg samt Vellinge
  LÄNK