Vuxenutbildning SKNO


Arbetsmarknad och kompetensutveckling omfattar utbildning för vuxna och arbetsmarknadsåtgärder.

Målsättningen med arbetet är att underlätta för vuxna i nordöstra Skåne att utbilda och kompetensutveckla sig utifrån sina egna förutsättningar. Vi försöker också på olika sätt möta de behov av arbetskraft som företagen och den offentliga sektorn har. Arbetet bedrivs inom områden som lärcentra, arbetsmarknad, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI). Målgruppen är både enskilda individer, företag och offentlig verksamhet i nordöstra Skåne.