Lärlingsakademin Skåne Nordost

Ett projekt där fyra kommuner samverkar; Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge

I Lärlingsakademin Skåne Nordost erbjuds unga vuxna att gå en gymnasial yrkesinriktad utbildning där minst 70 procent av utbildningen är förlagd på en arbetsplats och resten av undervisningen är i skolan eller självstudier. Utbildningen har visat sig vara framgångsrik med en mycket hög andel elever i arbete efter avslutad utbildning.

Lärlingsakademin Skåne Nordost är resultatet av två gemensamma projekt som drevs i samverkan.

Lärlingsakademin Skåne Nordost 1.0 var ett samarbetsprojekt mellan sju kommuner i Nordöstra Skåne och Arbetsförmedlingen, Region Skåne, skolor och lokala företag. De deltagande kommunerna var Kristianstad, Bromölla, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Olofström och Sölvesborg. Vid projektets slut hade 75 procent av ungdomarna kommit i arbete direkt efter avslutad utbildning. Efter ytterligare några månader hade 92 procent av deltagarna kommit i arbete.

I Lärlingsakademin Skåne Nordost 2.0 deltog 234 elever. Projektet blev ett framgångsrikt samarbetsprojekt mellan fyra kommuner i Nordöstra Skåne; Kristianstad, Hässleholm, Osby och Östra Göinge, samt arbetsförmedlingen, Region Skåne, skolor och lokala företag.

Från den 1 juli 2018 är Lärlingsakademin en del av vuxenutbildningen i Skåne Nordost.

Besöksadress och kontakt

VLC, Lasarettsboulevarden 2E, Kristianstad

Samordnarna för Lärlingsakademin finns på våning 3 och Vägledarna på våning 1

Läs mer Lärlingsakademin