Yrkesvux

Yrkesvux är yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå för dig som har, eller saknar fullständigt gymnasiebetyg och som är intresserad av att skaffa dig en yrkesutbildning. Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Kommunerna i Skåne Nordost samverkar inom vuxenutbildningen. Nedan finns länkar till de olika utbildningssamordnarna. Du ansöker till en utbildning hos din hemkommun.

Du kan ansöka om bidrag eller lån hos CSN under din studietid.

Kommunala utbildningssamordnare:

Osby komvux

Göinge utbildningscentrum  

Vuxenutbildningen Kristianstad

Komvux Hässleholm