Skåne Nordost beviljas medel från ESF+ till förstudie!

Skåne Nordost har beviljats 400 000kr till en förstudie för att förebygga och motverka sjukskrivningar i SKNO.  Deltagande kommuner i förstudien är Bromölla, Hässleholm, Osby och Östra Göinge.

Förstudien ska identifiera möjliga insatser och åtgärder, både i samverkan och för respektive kommun för att förebygga och motverka sjukskrivningar. Förstudien ska resultera i en slutrapport om nuläget som ska ligga till grund för ett potentiellt samarbete och finansiering från ESF+ för minskning av sjuktalen. Uppstart sker i februari 2024 och avslutas i juni 2024.

 

Nyfikna på Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinges Läs mer här