Skåne Nordost Utvecklingsplan 2024-2027

Skåne Nordost

Ett samarbete som utgörs av kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Med fokus på Skåne Nordosts vision och de tre utpekade målbilderna, arbetar vi genom utvecklingsplanen tillsammans för utvecklingen av Skåne Nordost.

Principer för samverkan

Skåne Nordost ska samarbeta utifrån överenskomna principer för samverkan

  • I Skåne Nordost samverkar kommunerna inom prioriterade områden där vi når längre gemensamt än var kommun för sig.
  • Skåne Nordost är vår gemensamma röst i dialogen med externa partners för att få en starkare påverkan.
  • Vi tar gemensamt fram övergripande styrdokument.
  • Vi tydliggör våra styrkor och utvecklingsbehov.
  • Alla prioriteringsområden genomsyras av de horisontella principerna och bidrar till hållbar tillväxt.

Samarbetet bygger på att alla deltagande kommuner vinner – om inte vid varje tillfälle – så åtminstone över tid. Det krävs engagemang, mod, öppenhet, generositet och medvetenhet om att helheten är större än delarna och att vi är starkare tillsammans.

Våra Styrkor

Långsiktig samverkan

Genom samarbetet Skåne Nordost har medlemskommunerna möjlighet att växla upp sina resurser och insatser.

Platsen

Platsen nordöstra Skåne erbjuder något för alla. Här finns möjligheter för boende, att driva företag och hitta avkoppling i naturen.

Tillsammans i Skåne Nordost skapar vi en attraktiv plats.

Närhet

Nära i Europa, nära i södra Sverige, nära i Skåne och nära till varandra. Med korta avstånd finns här möjlighet till både lantliv och stadsliv nära.

Utmaningar och möjligheter

Befolkningsutveckling, utbildningsnivå och kompetensförsörjning samt tillgänglighet är alla viktiga delar för en attraktiv plats.

En positiv befolkningsutveckling är betydelsefull för att få en hållbar demografisk fördelning och utveckling. Det är viktigt att följa och förstå befolkningstrenden, som under senare år har varit negativ för Skåne Nordost.

Utbildningsnivån behöver säkerställas för att tillgodose de utmaningar som finns kopplat till kompetensförsörjningen. Genom att erbjuda ett brett utbildningsutbud i samverkan med andra, har Skåne Nordost stora möjligheter att arbeta gemensamt med frågorna.

Kompetensförsörjning hos både näringslivet och det offentliga behöver säkerställas på lång och kort sikt. I samverkan kan behov och tillgång av kompetens undersökas för att kopplas ihop med utbildningsinsatser.

För en hållbar tillväxt och attraktivitet är en hög tillgänglighet viktig. Detta skapas bland annat genom bra infrastruktur inom järnväg, väg, elförsörjning och olika digitala lösningar. Genom att gemensamt visa Skåne Nordosts styrkor, behov och utmaningar för delregionen kan satsningar och investeringar säkerställas.