Snapphaneleden Källhänvisning

Det finns undersökningar som visar på att aktiva barn och ungdomar som vistas ute i naturen inte enbart får en bättre hälsa utan de får även bättre skolresultat, vilket är ett starkt argument för oss att ta med denna målgrupp i vår förstudie.

Hiltunen, Linda (2017). Lagom perfekt: erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar. Diss. Växjö: Linnéuniversitet, 2017, Lund: Arkiv förlag. (Linda Hiltunen har gjort en doktorsavhandling om ämnet).

Högberg, B., Lindgren, J., Johansson, K., Strandh, M & Petersen, S. (2019). Consequences of school grading systems on adolescens health: evidence from a Swedish school reform. Journal of Education Policy, 36(1)1, 84-106, DOI:10.1080/02680939.2019.1686540

Jablonska, B., Dalman C., Lundin A & Kosidou, K. (2019). Has the association between low school performance and the risk of disability benefit due to mental disorders become stronger over time? BMC Public Health. 19(1):376, DOI:10.1186/s12889-019-6703-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6970969/: Vetenskaplig studie som påvisar den positiva effekten av att vara ute i naturen för studenter.