Stängd

Energiingenjör – miljö, klimat och förnybart

Vår utbildning till Energiingenjör inom miljö, klimat och förnybart ger utmärkta möjligheter till en framtid med kvalificerade arbetsuppgifter inom energibranschen som innefattar produktion, installation, underhåll och service av energianläggningar och energisystem.
Efter utbildningen väntar arbete med bl.a. konstruktion, beräkningar, planering, beredning, kalkylering i projekt. Är du mera praktiskt lagd kan du arbeta som tekniker i olika installationer och anläggningar.

Utbildningen fokuserar på miljö, hållbarhet, energieffektivitet, klimat och förnybar och alternativ energi i såväl teori som praktik. Utbildningen är bred och ger en bra grund för din fortsatta yrkeskarriär inom energibranschen. Genom perioderna med LIA (lärande i arbete) kommer du i kontakt med företag där du får möjligheter att omsätta teori i praktik och specialiserade arbetsuppgifter utifrån företagets verksamhet och profilering.

Din framtid börjar hos oss på Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm!

Frågor, funderingar och ansöka?

start augusti 2023 Hässleholm 100 % 400 poäng - 2 år Yrkeshögskola