Stängd

Redovisningskonsult

Noggrann, strukturerad, flexibel, kommunikativ och lösningsfokuserad är några av de viktiga egenskaper som krävs för att kunna arbeta med redovisning och ekonomi på en redovisningsbyrå, på en ekonomiavdelning på ett företag eller inom offentlig förvaltning.

Löpande bokföring, bokslut, deklarationer, årsredovisningar, kontakter med myndigheter samt ekonomisk rådgivning är arbetsuppgifter som fyller din arbetsdag. På en redovisningsbyrå arbetar du med olika företag inom olika branscher medan arbetsuppgifterna på ett företag ofta är kopplade till samma verksamhet. Inom offentlig förvaltning är arbetsuppgifterna av varierande karaktär beroende på arbetsplatsen funktion och struktur. Gemensamt är att utvecklingen inom redovisningsbranschen går mot ett alltmer digitaliserat arbetssätt vilket kräver att du har god förmåga att hantera de digitala verktyg som används.

Välkommen att räkna dig framåt på vår utbildning på Yrkeshögskolan Kristianstad!

Frågor, funderingar och ansöka?

start augusti 2023 Kristianstad 100 % 420 poäng - 2 år Yrkeshögskola