Öppen

Värmepumpstekniker

Kärt barn har många namn; luftvärmepump, bergvärmepump, mark-
värmepump, sjövärmepump, frånluftpump etc. Som värmepumpstekniker jobbar du med att installera, serva och kontrollera olika typer av värmepumpar.

Det finns många uppvärmningsmetoder och tekniska lösningar och det kräver fackkunskaper för att avgöra vilket system som passar bäst. Mötet med kunden och ett självständigt arbete ställer krav på dig som företagsrepresentant och du är en bra problemlösare med stor servicevilja.

I Sverige är vi ledande i utveckling av tekniken och
tillverkning av populära modeller. Behoven av att installera och serva är stora likaså förmågan att möta kunden med expertsynpunkter.

Välkommen till oss i Markaryd för att lära dig att skapa rätt temperatur på Sverige!

Frågor, funderingar och ansöka?

start augusti 2024 Markaryd 100 % 300 poäng - 1,5 år Yrkeshögskola